Search

Þarftu aðstoð við daglegt líf?

Frétt sem birtist fyrst á vef Kópavogsblaðsins.

Sinnum heimaþjónusta hefur unnið að því síðustu ellefu ár að byggja upp fjölþætta velferðarþjónustu. Þjónustan er hugsuð fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda sökum aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra persónulegra aðstæðna. 

Ásamt því að veita heimaþjónustu annast Sinnum vinnuprófanir fyrir VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Ráðgjafi Sinnum útvegar skjólstæðingum VIRK tímabundin störf ásamt því að sjá um ráðgjöf og eftirfylgni.

Stefna Sinnum er að veita einstaklingsmiðaða, persónulega og sveigjanlega þjónustu svo mæta megi þörfum og óskum hvers skjólstæðings. „Góð og samfelld þjónusta með hagsmuni skjólstæðinganna er höfð að leiðarljósi og er boðið uppá aðstoð við allar athafnir daglegs lífs, allt frá aðhlynningu og liðveislu til þrifa,“ segir Ragnheiður Björnsdóttir, framkvæmdastjóri.

Þjónustunotendur eru í dag í kringum 150 talsins. Á meðal viðskiptavina eru sveitarfélög, stofnanir og einstaklingar (m.a. með beingreiðslusamninga) sem gera samninga til bæði lengri og skemmri tíma. Hluti þjónustunotenda Sinnum fullnýtir þjónustuna sem þeir eiga rétt á hjá sínu sveitarfélagi og auka lífsgæði sín svo enn meira með því að fá viðbótarþjónustu frá Sinnum sem þeir eða aðstandendur greiða fyrir. 

„Markmið okkar snýst um að búa einstaklingnum og fjölskyldu hans umgjörð sem veitir aukið öryggi í eigin búsetu. Um leið hefur einstaklingurinn aukið val og/eða frelsi og getur sjálfur verið virkari þátttakandi í samfélaginu sem felur í sér aukin lífsgæði,“ segir Ragnheiður. Hún segir starfsfólk Sinnum finna fyrir auknum áhuga viðskiptavina á því að hafa val um þá einstaklinga sem veita aðstoðina og tímasetninguna sem þjónustan fer fram á og að áhersla sé lögð á að koma til móts við þær væntingar. „Mesti vöxturinn hefur verið í þjónustu tengdri þrifum, öryggis- og næringarinnlitum og aðstoð við böðun.“

„Mannauðs- og gæðamál eru okkur hugleikin og hefur fyrirtækið á undanförnum árum gengið í gegnum mikilvægt þróunar- og umbótastarf sem hefur skilað sér í bættri þjónustu.“  Embætti landlæknis gerði úttekt á gæðum og öryggi þjónustu Sinnum og er skýrslan aðgengileg á vef embættisins og á heimasíðu Sinnum. Úttektin tók meðal annars til atriða sem varða stefnu, þjónustumál, gæði, öryggi, skráningu, meðhöndlun frávika og kvartana og starfsumhverfi.

„Við búum að því að hafa fjölmennan og öflugan hóp starfsfólks sem leggur mikið upp úr fagmennsku og sveigjanleika og er því almennt hægt að bregðast hratt og örugglega við þjónustubeiðnum sem berast Sinnum. Hjá fyrirtækinu starfa hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, þroskaþjálfar, sjúkraliðar, félagsliðar og almennt starfsfólk sem býr yfir dýrmætri reynslu.“

Mikil áhersla er lögð á þjálfun starfsmanna hjá Sinnum og sækja þeir ýmis konar námskeið og fræðsluerindi líkt og skyndihjálparnámskeið og námskeið í sýkingarvörnum. „Í þjónustu sem er sérstaklega faglega krefjandi er meiri tími lagður í undirbúning. Teymið fær í þeim tilvikum sérhæfðari fræðslu og kennslu á tækjabúnað í samvinnu við fagaðila. Umönnunaraðilar einstaklinga í öndunarvél sækja regluleg námskeið í Hermisetri LSH þar sem fram fer bókleg og verkleg þjálfun“ segir Ragnheiður.

Þjónustunotendur eru viljugir til að veita fyrirtækinu umsagnir og er þær að finna í kynningarbæklingi sem hægt er að fá sendan heim en einnig á heimasíðu og Facebooksíðu fyrirtækisins. Þessar umsagnir eru okkur afar dýrmætar þar sem við leggjum áherslu á framúrskarandi þjónustu. „Velkomið að hafa samband með því að senda tölvupóst á Sinnum eða jafnvel koma á fund vegna fyrirspurna um þjónustu, segir Ragnheiður að lokum.“

Nánari upplýsingar:
www.sinnum.is
sinnum@sinnum.is
Einnig finnur þú Sinnum á Facebook

Fleiri fréttir

Hátíðarkveðja

Starfsfólk Sinnum heimaþjónustu óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og þakkar fyrir viðskiptin á árinu sem

Nánar »