Search


Einstaklingsmiðuð heimaþjónusta

Áhersla okkar er að bregðast hratt og örugglega við þjónustubeiðnum

Þjónusta Sinnum

solarhhringsthjnnusta2
Sólarhringsþjónusta
Sinnum heimaþjónusta veitir sólarhringsþjónustu. Í því felst t.d. að fyrirtækið útvegar starfsfólk til að vera hjá skjólstæðingum yfir nóttina krefjist aðstæður þess.
stod_og_studningstjonusta
Umönnun og aðstoð
Um er að ræða mjög víðtæka þjónustu sem felur í sér hverja þá aðstoð sem notandi þjónustunnar þarf við atferli daglegs lífs. Hægt er að fá fjölbreytta umönnun og aðstoð, svo sem við að fara á fætur, taka lyf, sinna persónulegri umhirðu, böðun o.s.frv.
stod-studnings-1
Stoð- og stuðningsþjónusta
Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu veita hvers kyns heimahlynningu og heimahjúkrun. Unnt er að fá aðstoð frá hjúkrunarfræðingum, þroskaþjálfum, sjúkraliðum eða öðrum heilbrigðisstéttum, allt eftir því hverjar þarfir einstaklingsins eru hverju sinni.
Menning og afþreying
Menning og afþreying
Um er að ræða persónulegan stuðning og aðstoð innan heimilis eða utan til að rjúfa félagslega einangrun og auka virkni einstaklingsins. Hvers kyns samvera getur verið mikilvæg og starfsmenn Sinnum veita með mikilli ánægju aðstoð við bókalestur, bíóferðir, leikhúsferðir, ferðalög eða annað sem styttir stundir.
hreyfing-sinnum-sumar
Hreyfing
Hreyfing getur breytt sköpum þegar kemur að andlegri og líkamlegri vellíðan, hún bætir heilsu og eykur líkur á hollum lífsstíl. Starfsfólk okkast aðstoðar við þjálfun líkt og styrktaræfingar, gönguferðir og sundferðir eða hverja þá hreyfingu sem skjólstæðingar okkar velja sér.
Utrettingar3
Útréttingar
Hægt er að fá aðstoð við hvers kyns útréttingar eða viðvik eins og að fara til læknis og versla inn. Eins sækjast sífellt fleiri eftir aðstoð við að versla á Netinu. Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu geta bæði tekið að sér að annast slík viðvik eða veitt notendum stuðning við að gera slíkt sjálfir, svo sem með því að keyra viðkomandi og aðstoða hann við að komast leiðar sinnar.
Thrif_heimilisadstod
Þrif og heimilisaðstoð
Starfsfólk Sinnum sinnir þrifum og annarri heimilisaðstoð tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum. Í því felst almenn tiltekt, afþurrkun, þvottur, rúmfataskipti, þrif á gólfum, baðherbergi, skápum, gluggum og annað sem getur fallið til.
Máltíðir og næring
Máltíðir og næring
Veitt er aðstoð við undirbúning og frágang vegna máltíða og ráðgjöf og aðstoð við að nærast. Einnig er veitt aðstoð við skipulag og innkaup vegna máltíða. Fyrir eldra fólk sem er veikt eða borðar lítið þarf að gera einstaklingsbundnar ráðstafanir til að uppfylla næringarþörf og koma í veg fyrir vannæringu. Góð næring stuðlar að góðri heilsu og vellíðan.
Stuðningur við Aðstandendur
Stuðningur við aðstandendur
Komi upp þær aðstæður að aðstandendur ná ekki að sinna sínum nánustu með þeim hætti sem þeir kjósa, svo sem vegna anna eða fjarveru, þá hlaupa starfsmenn Sinnum heimaþjónustu í skarðið hvort sem er til lengri tíma eða skemmri.

UM SINNUM

Markmið Sinnum er að auka virkni þjónustunotenda svo þeir geti verið virkari þátttakendur í samfélaginu

Sinnum var stofnað árið 2008 og er því elsta heimaþjónustu fyrirtæki landsins. Viðskiptavinir Sinnum eru sveitarfélög og einstaklingar sem kaupa þjónustu beint frá fyrirtækinu og greiða þá fyrir hana sjálfir, m.a. einstaklingar með beingreiðslusamninga. Okkar leiðarljós er að bjóða upp á fjölþætta velferðarþjónustu til einstaklinga sem þurfa á aðstoð að halda við daglegt líf.

Hvernig virkar þjónustan hjá Sinnum?

Þjónustan okkar er einstaklingsmiðuð, persónuleg og sveigjanleg og með það að markmiði að mæta þörfum og óskum einstaklingsins.

Þú hefur samband

við okkur í síma eða með því að smella á hnappinn Hefjumst handa.

Við mælum okkur mót og metum þjónustuþarfir

Starfsmaður okkar kemur í heimsókn til þín eða tekur á móti þér og/eða aðstandendum þínum á skrifstofu Sinnum.

Þú færð skilgreindan ábyrgðaraðila og þjónustan er sett af stað

Allir þjónustunotendur hafa skilgreindan ábyrgðaraðila. Lögð er áhersla á sveigjanleika, gott upplýsingaflæði og að þjónustunotendur hafi sama starfsmanninn/sömu starfsmennina í eins miklum mæli og mögulegt er.

Þjónustuverið er opið alla daga frá 07.00 - 22.00

Umsagnir viðskiptavina

icon-circle-quotes
Móðir mín naut heimaþjónustu Sinnum í nokkrar vikur og langar hana til að þakka fyrir frábæra umönnun. Starfsmaðurinn sem kom til hennar er einstaklega umhyggjusöm, glaðvær með góða nærveru og annaðist hana með virðingu og natni. Við mælum heilshugar með þjónustu Sinnum.
B/Þ
Umönnun og aðstoð
icon-circle-quotes
Starfsfólk Sinnum stóð sig mjög vel að sinna föður okkar. Við gátum stólað á að það kom alltaf einhver til hans kvölds og morgna og komið fram við hann af virðingu og áhuga. Við treystum starfsfólki Sinnum vel og myndum leita aftur til þeirra ef á þyrfti að halda.
S/G/K/B
Umönnun og aðstoð
icon-circle-quotes
Við höfum ávallt mætt góðu viðmóti hjá því starfsfólki Sinnum sem við höfum verið í samskiptum við. Þjónustan er persónuleg og ætíð fagmannleg á allan hátt. Ykkar þjónusta var ómissandi fyrir fjölskyldu okkar.
BGG
Umönnun og aðstoð
icon-circle-quotes
Móðir mín fékk þjónustu frá Sinnum einu sinni í viku. Hún var búsett á hjúkrunarheimili og lömuð á hægri hlið. Starfsmann Sinnum hitti hún í sundlauginni í Hátúni, sem aðstoðaði hana við að komast ofan í. Þetta gaf móður minni einstaklega mikið, sem naut þess að synda og hreyfa sig óhindrað í vatninu og þeir sem sinntu móður minni yndislegt fólk og faglegt.
ÞS
Hreyfing
icon-circle-quotes
Við nutum þjónustu Sinnum um alllangt skeið. Án hennar hefðum við ekki getað verið. Við kynntumst mörgu starfsfólki sem lagði sig fram við að aðlagast flóknum aðstæðum og gerði það vel. Starfsfólkið reyndist okkur dásamlega og má segja að það hafi orðið hluti af okkar fjölskyldu. Okkar daglega líf hefði ekki gengið upp án ykkar.
HJ/HB
Stoð- og stuðningsþjónusta
icon-circle-quotes
Vorum mjög sátt með þjónustu Sinnum, alltaf fljót að svara okkur með allar spurningar og virkilega lagt á sig til að finna bestu mögulegu lausnina fyrir okkur
Heimahjúkrun

Viðurkenningar

Starfsleyfi

Gæða og eftirlitsstofnun

Öryggi á vinnustað

Vinnueftirlitið

Jafnlaunastaðfesting

Jafnréttisstofa

Spurt og svarað

Allt sem þú þarft að vita um þjónustuna og innheimtu. Finnurðu ekki svarið sem þú ert að leita að?

Móðir mín er að koma af sjúkrahúsi á morgun og þarf ýmis konar persónulega aðstoð til að komast í gegnum daginn. Getið þið veitt aðstoð með svo skömmum fyrirvara?

Almennt getur Sinnum heimaþjónusta veitt aðstoð með mjög litlum fyrirvara. Lögð er áhersla á viðbragðsflýti og sveigjanlega þjónustu til að unnt sé að mæta þörfum einstaklingsins.

Ég á orðið mjög erfitt með að sjá sjálf um þrifin á eigin heimili og eftir að ég varð slæm í bakinu get ég illa þrifið gólfin og baðherbergið. Hvað kostar að fá ykkur til að annast vikuleg þrif?

Í sumum tilvikum greiða sveitarfélög fyrir þá þjónustu sem Sinnum heimaþjónusta veitir og er þá aðallega um að ræða tilvik þar sem einstaklingar, vegna öldrunar, fötlunar eða sjúkdóma, hafa fengið þjónustumat hjá sínu sveitarfélagi. Í þeim tilvikum greiða sveitarfélögin fyrir þrifin. Ef einstaklingur er ekki með þjónustumat frá sínu sveitarfélagi greiðir hann sjálfur fyrir þrifin og fer gjaldið þá eftir stærð heimilisins og umfangi þrifanna. Nákvæmara verð fæst uppgefið hjá þjónustustjóra í s: 519 1400.

Við hjónin eigum orðið erfitt með að elda okkar eigin kvöldmat og þar að auki eigum við það til að gleyma að taka lyfin okkar síðdegis. Er hægt að fá aðstoð frá ykkur við að elda matinn og aðstoða okkur við að taka lyfin?

Slíka aðstoð er hægt að veita með litlum fyrirvara bæði til lengri tíma og skemmri. Þegar um er að ræða aldraða, fatlað fólk eða sjúka er þjónustan oft greidd af viðkomandi sveitarfélagi en annars er hún greidd af notandanum sjálfum.

Ég bý einn og á erfitt með að sinna minni daglegu umhirðu. Mér finnst of lítið að fá böðun einu sinni í viku sem ég fæ nú frá heimahjúkrun og myndi gjarnan vilja fá böðun þrisvar í viku. Get ég keypt böðun frá ykkur tvisvar í viku?

Sjálfsagt mál. Slíka aðstoð er hægt að veita með litlum fyrirvara bæði til lengri og skemmri tíma.

Ég er að fara í sumarfrí í 3 vikur og hef áhyggjur af öldruðum föður mínum sem býr einn. Gætuð þið tekið að ykkur að annast hann í þann tíma sem ég er í burtu?

Hægt er að gera heildarsamninga við Sinnum heimaþjónustu þar sem veitt er mjög víðtæk þjónusta til lengri eða skemmri tíma. Sé um að ræða marga þjónustuþætti þá gerum við tilboð í heildarþjónustuna.

Allt sem þú þarft að vita um þjónustuna og innheimtu. Finnurðu ekki svarið sem þú ert að leita að?