fbpx
Search

Einstaklingsmiðuð þjónusta hjá Sinnum

Frétt birtist á vef Fréttablaðsins

Sinnum heimaþjónusta veitir alhliða þjónustu fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra persónulegra aðstæðna.

Ragnheiður Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri Sinnum, segir fyrirtækið hafa unnið að því síðustu ellefu ár að byggja upp fjölþætta velferðarþjónustu. Stefna Sinnum er að veita einstaklingsmiðaða, persónulega og sveigjanlega þjónustu til lengri eða skemmri tíma, allt eftir hentugleika.

Umfang Sinnum hefur vaxið jafnt og þétt á undanförnum árum. „Við erum í samstarfi við fjölmörg sveitarfélög og einstaklinga og eru þjónustunotendur í kringum 150 talsins. Við finnum fyrir auknum vilja meðal viðskiptavina til að hafa val um einstaklinga sem veita aðstoðina og tímasetninguna sem þjónustan fer fram á, komið er til móts við þær væntingar. Eftirspurnum um þjónustu líkt og öryggis- og næringarinnlit og aðstoð við böðun hefur fjölgað mikið hjá okkur,“ segir Ragnheiður.

„Hluti þjónustunotenda Sinnum fullnýtir þjónustuna sem þeir eiga rétt á hjá sínu sveitarfélagi og auka lífsgæði sín svo enn meira með því að fá viðbótarþjónustu frá Sinnum sem þeir eða aðstandendur greiða fyrir. Okkar markmið snýst um að búa einstaklingnum og fjölskyldu hans umgjörð sem veitir aukið öryggi í eigin búsetu. Um leið hefur einstaklingurinn aukið val og/eða frelsi, og getur sjálfur verið virkari þátttakandi í samfélaginu. Í því geta falist mikil lífsgæði,“ bætir hún við.

Mannauðs- og gæðamál eru Ragnheiði hugleikin og segir hún fyrirtækið á undanförnum árum hafa gengið í gegnum mikilvægt þróunar- og umbótastarf. „Það hefur skilað sér í bættri þjónustu. Embætti landlæknis gerði úttekt á gæðum og öryggi þjónustu Sinnum og er skýrslan aðgengileg á vef embættisins og á heimasíðu Sinnum. Úttektin tók meðal annars til atriða sem varða stefnu, þjónustumál, gæði, öryggi, skráningu, meðhöndlun frávika og kvartana, mannauðsmál og starfsumhverfi.

Við búum að því að hafa öflugan hóp starfsfólks sem leggur mikið upp úr fagmennsku og sveigjanleika. Teymið okkar er fjölmennt og vel þjálfað svo almennt er hægt að bregðast hratt og örugglega við þjónustubeiðnum sem berast til okkar. Hjá fyrirtækinu starfa hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, þroskaþjálfar, sjúkraliðar, félagsliðar og almennt starfsfólk sem býr yfir dýrmætri reynslu.

Mikil áhersla er lögð á þjálfun starfsmanna hjá Sinnum og sækja þeir ýmiss konar námskeið og fræðsluerindi líkt og skyndihjálparnámskeið, námskeið í líkamsbeitingu og í sýkingarvörnum. Í verkefnum sem eru sérstaklega faglega krefjandi er meiri tími lagður í undirbúning svo þau, líkt og önnur okkar verkefni, standist gæðakröfur fyrirtækisins. Teymið fær í þeim tilvikum sérhæfðari fræðslu og kennslu á tækjabúnað í samvinnu við fagaðila. Umönnunaraðilar einstaklinga í öndunarvél sækja regluleg námskeið í Hermisetri LSH þar sem fram fer bókleg og verkleg þjálfun.

Við hjá Sinnum finnum í auknum mæli fyrir breyttum kröfum um þjónustu sem koma meðal annars til vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar. Þær áskoranir sem blasa við í dag og á næstu árum eru þess vegna mjög stórar og kalla á nýja hugsun í stefnu og framkvæmd velferðarþjónustu. Svo hægt sé að koma til móts við þessar áskoranir þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting og efling samstarfs á milli ríkis, sveitarfélaga, félags- og hagsmunasamtaka og fyrirtækja í velferðarþjónustu.“

Fleiri fréttir

Hátíðarkveðja

Starfsfólk Sinnum heimaþjónustu óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og þakkar fyrir viðskiptin á árinu sem

Nánar »