HEIMAÞJÓNUSTA

Sinnum hefur sérhæft sig í alhliða heimaþjónustu, heimahlynningu, heimahjúkrun, umönnun og liðveislu fyrir eldri borgara, fatlað fólk, langveika, sjúka og aðra þá sem þarfnast þjónustu til að geta búið heima við. 

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða, persónulega og sveigjanlega þjónustu með það að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur fagfólks s.s. hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar , þroskaþjálfar, sjúkraliðar, félagsliðar, auk almenns starfsfólks. Starfsmenn Sinnum eiga það sameiginlegt að  þekkja vel til í félags- og heilbrigðiskerfinu.

Aðhlynning

Faglærðir starfsmenn Sinnum heimaþjónustu veita hvers kyns heimahlynningu og heimahjúkrun. Unnt er að fá aðstoð frá hjúkrunarfræðingum, sjúkraþjálfurum, þroskaþjálfum, sjúkraliðum eða öðrum heilbrigðisstéttum, allt eftir því hverjar þarfir einstaklingsins eru hverju sinni.

Umönnun og aðstoð

Um er að ræða mjög víðtæka þjónustu sem felur í raun í sér hverja þá aðstoð sem notandi þjónustunnar þarf við atferli daglegs lífs. Hægt era ð fá fjölbreytta umönnun og aðstoð, svo sem við að fara á fætur, taka lyf, sinna persónulegri umhirðu, böðun o.s.frv.

Máltíðir og næring

Veitt er aðstoð við undirbúning og frágang vegna máltíða og ráðgjöf og aðstoð við að nærast. Einnig er veitt aðstoð við skipulag og innkaup vegna máltíða.

Þrif og heimilisaðstoð

Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu annast bæði regluleg almenn heimilisþrif og heimilisaðstoð og einnig tímabundin þrif vegna sérstakra aðstæðna. Bæði er um að ræða hefðbundin þrif og aðstoð við stórhreingerningar.

Útréttingar

Hægt er að fá aðstoð við hvers kyns útréttingar eða viðvik. Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu geta bæði tekið að sér að annast slík viðvik eða veitt notendum stuðning við að gera slíkt sjálfir, svo sem með því að keyra viðkomandi og aðstoða hann við að komast leiðar sinnar.

Sólarhringsþjónusta

Sinnum heimaþjónusta veitir sólarhringsþjónustu. Í því felst t.d. að fyrirtækið útvegar starfsfólk til að vera hjá notendum yfir nóttina krefjist aðstæður þess.

Hreyfing

Um er að ræða aðstoð við hvers kyns hreyfingu sem skipulögð er af sjúkraþjálfara eða einkaþjálfara. Til dæmis er í boði aðstoð við að fara í gönguferðir, í sund eða aðra þá hreyfingu sem sóst er eftir.

Snyrting

Snyrtifræðingar og hárgreiðslufólk Sinnum heimaþjónustu getur komið á heimili notenda til að veita þá þjónustu sem óskað er eftir.

Afþreying

Hvers kyns samvera getur verið mikilvæg og starfsmenn Sinnum veita með mikilli ánægju aðstoð við bókalestur, bíóferðir, leikhúsferðir, ferðalög eða annað sem styttir stundir.

Stuðningur við aðstandendur

Komi upp þær aðstæður að aðstandendur ná ekki að sinna sínum nánustu með þeim hætti sem þeir kjósa, svo sem vegna anna eða fjarveru, þá hlaupa starfsmenn Sinnum heimaþjónustu í skarðið hvort sem er til lengri tíma eða skemmri.

Liðveisla

Um er að ræða persónulegan stuðning og aðstoð innan heimilis eða utan s.s. til að rjúfa félagslega einangrun og auka virkni einstaklingsins.