HEIMAÞJÓNUSTA

Þjónusta okkar er persónuleg og sveigjanleg og með það að markmiði að mæta þörfum og óskum einstaklingsins. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega fjörtíu einstaklingar með fjölbreytta menntun og bakgrunn, fagfólk á heilbrigðis- og félagssviði, en einnig almennir starfsmenn sem vinna í teymum og nota ábyrga vinnuferla.

Áhersla er lögð á reglulega þjálfun starfsmanna og er gefin út fræðsluáætlun á hverju ári. Þar sem teymin eru vel þjálfuð er almennt hægt að bregðast hratt og örugglega við þjónustubeiðnum.

Aðhlynning

Faglærðir starfsmenn Sinnum heimaþjónustu veita hvers kyns heimahlynningu og heimahjúkrun. Unnt er að fá aðstoð frá hjúkrunarfræðingum, sjúkraþjálfurum, þroskaþjálfum, sjúkraliðum eða öðrum heilbrigðisstéttum, allt eftir því hverjar þarfir einstaklingsins eru hverju sinni.

Umönnun og aðstoð

Um er að ræða mjög víðtæka þjónustu sem felur í raun í sér hverja þá aðstoð sem notandi þjónustunnar þarf við atferli daglegs lífs. Hægt er að fá fjölbreytta umönnun og aðstoð, svo sem við að fara á fætur, taka lyf, sinna persónulegri umhirðu, böðun o.s.frv.

Máltíðir og næring

Veitt er aðstoð við undirbúning og frágang vegna máltíða og ráðgjöf og aðstoð við að nærast. Einnig er veitt aðstoð við skipulag og innkaup vegna máltíða.

Þrif og heimilisaðstoð

Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu annast bæði regluleg almenn heimilisþrif og heimilisaðstoð og einnig tímabundin þrif vegna sérstakra aðstæðna. Bæði er um að ræða hefðbundin þrif og aðstoð við stórhreingerningar.

Útréttingar

Hægt er að fá aðstoð við hvers kyns útréttingar eða viðvik. Starfsmenn Sinnum heimaþjónustu geta bæði tekið að sér að annast slík viðvik eða veitt notendum stuðning við að gera slíkt sjálfir, svo sem með því að keyra viðkomandi og aðstoða hann við að komast leiðar sinnar.

Sólarhringsþjónusta

Sinnum heimaþjónusta veitir sólarhringsþjónustu. Í því felst t.d. að fyrirtækið útvegar starfsfólk til að vera hjá notendum yfir nóttina krefjist aðstæður þess.

Hreyfing

Um er að ræða aðstoð við hvers kyns hreyfingu. Til dæmis er í boði aðstoð við að fara í gönguferðir, í sund eða aðra þá hreyfingu sem sóst er eftir.

Liðveisla

Um er að ræða persónulegan stuðning og aðstoð innan heimilis eða utan s.s. til að rjúfa félagslega einangrun og auka virkni einstaklingsins.

Afþreying

Hvers kyns samvera getur verið mikilvæg og starfsmenn Sinnum veita með mikilli ánægju aðstoð við bókalestur, bíóferðir, leikhúsferðir, ferðalög eða annað sem styttir stundir.

Stuðningur við aðstandendur

Komi upp þær aðstæður að aðstandendur ná ekki að sinna sínum nánustu með þeim hætti sem þeir kjósa, svo sem vegna anna eða fjarveru, þá hlaupa starfsmenn Sinnum heimaþjónustu í skarðið hvort sem er til lengri tíma eða skemmri.