STARFSLEYFI

STARFSLEYFI

Sinnum ehf. hefur starfsleyfi frá Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar, GEF, til að sinna þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (sbr. lög nr. 38/2018) og félagsþjónustu sveitarfélaga (sbr. lög nr. 40/1991).